• לפני תחילת העבודה במגרש

  לפני - תחילת העבודה במגרש

 • אחרי סיום העבודה במגרש

  אחרי - סיום העבודה במגרש

 • מגרש טניס בעין חרוד

  מגרשי טניס בעין חרוד

 • מגרש טניס בחצור הגלילית

  מגרשי טניס בחצור הגלילית

 • מגרש מיני סל ומיני רגל

  מגרש מיני סל ומיני רגל

 • מגרש משולב בביהס במגידו

  מגרשים משולבים בביה"ס מגידו

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  אילניה - מגרש משולב

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  אילניה - מגרש משולב

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  בעבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  בעבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  המגרש בפעילות

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  המגרש בפעילות

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  לפני העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  לפני העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  לפני העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  מגרש משולב בעוספיה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  מגרש משולב בעוספיה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  מגרש משולב בעוספיה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  סיום העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  סיום העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  סיום העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  סיום העבודה

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  עין חרוד - צילום מהאוויר

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  עין חרוד - צילום מהאוויר

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  שיפוץ אולם כדורסל

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  שיפוץ אולם כדורסל

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  שיפוץ אולם כדורסל

 • חצי מגרש סל בבית פרטי

  שיפוץ אולם כדורסל